در حوزه ی تخصص پزشکی تان برند شوید

در حوزه ی تخصص پزشکی تان برند شوید

داشتن یک برند شخصی میتواند کلید موفقیت در هر تخصصی باشد. و فضای دیجیتال فرصت پرسنال برندینگ را با مزایای  چشمگیر و ثابت شده  ، فارغ از محدودیت های مکان و زمان فراهم آورده است

این روزها اولین  بیماران و متقاضیان خدمات پزشکی بسیار فعال تر از قبل عمل میکنند و یکی از مهمترین اقدامات آنها در انتخاب پزشک متخصص جستجو سابقه ، اطلاعات و نظرات دیگران در مورد متخصصین این حوزه است

و برند شما میزان شهرت شما را نشان میدهد.

و این نکته برای بیمارانی که از کشورهای دیگر قصد انجام عمل با حدمتی پزشکی را دارند پررنگ تر نیز میشود

اگر برای کارتان به اعتبار نیاز دارید، به برندسازی هم نیاز پیدا خواهید کرد، این دو مساله همیشه به هم متصل هستند. چرا؟ به این خاطر که پزشک ها نیز مانند سایر کسب و کارها، به نوعی ارایه دهنده یک خدمت هستند.

شما امیدوارید وقتی بیماری اسم شما را می‌شنود، در مورد کار شما چه چیزی بگوید؟

یا حتی برعکس ، زمانیکه در مورد پزشک متخصص  یک بیماری خاص صحبت میشود نام شما چندمین نام است که برده میشود ؟ و ایا اصلا برده میشود ؟

برندسازی نه تنها بین شما و رقبایتان تمایز ایجاد می‌کند، بلکه در ذهن بیماران تان نسبت به شما اعتماد و اطمینان نیز ایجاد خواهد نمود.

برای اطمینان یافتن از این که بیماران شما، تخصص پزشکی شما را به خوبی شناخته اند، نیاز به برندسازی فعال دارید.

error: Content is protected !!