مقاله کامل :  راههای سریع برای جذب مراجعین اولیه به مطب و کلینیک های تازه تاسیس